Turistického oddílu mládeže

Poslední změna: 29.09.2020 v 16:32

ČPV Hamerský potok

Začátek akce: 02.10.2020

Konec akce: 04.10.2020

Vedoucí akce: neurčen

Přes veškerou snahu uspořádat letošní akci na Hamerském potoce v termínu 2-4. 10. 2020 musím oznámit zrušení akce v celém rozsahu po dohodě i s pořadateli mládežnické části závodu, protože jako pořadatelé nemůžeme zaručit splnění podmínek pro pořádání venkovních akcí dle nařízení ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN. Jako pořadatelé nejsme schopni zajistit, že se na námi pořádané akci nepotká v průběhu akce více jak 50 lidí na jednom místě a v jednom čase, zejména na startu závodu mládeže a výstupu z horního úseku ve Dvorečku anebo v cíli v Jindřiši. Podle tohoto nařízení bychom byli povinni na těchto místech vytvořit místa k sezení s dvoumetrovou vzdáleností.