slider

Turistického oddílu mládeže

Bodování

schůzky: 3 body za účast, navíc 3 – 5 bodů za soutěže, morseovku, …

akce:

  • účast na akci 5-10 bodů za den, dle délky akce
  • aktivita 1-10 bodů za půlden
  • mimořádné aktivity: pořadí v soutěžích, pořádek, pracovní aktivita
  • reprezentace oddílu (ČPV, Vavřinečák, 6 Plzní, Přeštice): + 5 bodů za každý závod
  • aktivní účast na brigádě (Jiřetín, Hamerák): do 30 bodů za den, do 50 bodů za celý víkend

kilometry: 0,5 bodu za každý ujitý nebo ujetý kilometr na vodě a běžkách

tresty:

– 10 bodů jako napomenutí (a více dle vážnosti)
– 100 bodů při oddílové důtce, důtka je varováním před vyloučením z oddílu